Напишите нам
Ваше сообщение отправлено!
Напишите нам
Закрыть

Діагностика вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за допомогою аналізу гістопатологічних змін в тканинах органів ураженої тварини

Діагностика вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за допомогою аналізу гістопатологічних змін в тканинах органів ураженої тварини

Вірус репродуктивного та респіраторного синдрому свиней є збудником висококонтагіозного захворювання свиней. ВРРСС є представником роду Arterevirus, родини Artereviridae, порядку Nidovirales.Еволюційна мінливість ВРРСС фіксується, як найвища серед РНК вірусів тварин. Вірус РРСС має складний патогенез і в залежності від генотипу та штаму збудника перебіг інфекції, спричиненої ВРРСС, може різнитись (Lipeyz, 2011; Stadejek, 2010).

Іващенко О. 1,3, Будзанівська І. 1 , Іващенко І.2

Ivashchenko O., Budzanivska I., Ivashchenko I. DIAGNOSTICS OF PORCINE

REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUSE (PRRSV) BY ANALYSIS OF HISTOPATHOLOGY CHANGES IN THE TISSUES OF AFFECTED ANIMALS.

PRRSV is widely spread, highly contagious and genetically variable virus. Our previous results showed the high trend of PRRSV spreading through Ukraine. That is why the approach of affective methods of diagnostics of PRRSV have significant practical and scientific value. In our study we performed analysis of histopathology changes in the tissues of affected animals. This review describes method that have been developed for the diagnose porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infections. We analyzed our results with early published results on this theme and optimized the organs and tissues which should be sampled and described the most specific changes in tissues that should be taken into account in histology diagnostics of PRRSV.

Вірус репродуктивного та респіраторного синдрому свиней є збудником висококонтагіозного захворювання свиней. ВРРСС є представником роду Arterevirus, родини Artereviridae, порядку Nidovirales.Еволюційна мінливість ВРРСС фіксується, як найвища серед РНК вірусів тварин. Вірус РРСС має складний патогенез і в залежності від генотипу та штаму збудника перебіг інфекції, спричиненої ВРРСС, може різнитись (Lipeyz, 2011; Stadejek, 2010).

Цитопатичні зміни, викликані ВРРСС, були зафіксовані в легенях, лімфатичних вузлах, мозку та судинах інфікованих тварин. Слід зазначити, що наші результати корелюють з раніше опублікованими результатамз з приводу змін в легенях (Zhang, 2010$ Genini 2008). В тканинах легень були виявлені різного ступеню ураження інтерстиції легень з характерними макрофагальними інфільтратами, заповненням просвіту альвеол клітинним детритом, білковим ексудатом та макрофагами. В досліджених нами зразках легень від тварин, що були інфіковані ВРРСС, не було виявлено ознак наявності синцитій, про які раніше зазначалось в роботі Rossow та спіавт.(1999) Необхідно наголосити на тому, що Rossow та співавтори (1998) також зазначали наявність змін в серцевому м’язі, проте в наших дослідженнях характерних ознак розвитку міокардитів виявлено не було. Ці розбіжності в результатах можуть пояснюватись різницею патогенезу штамів, які циркулюють в західній та східній Європі, або ж все ж таки утворення синцитій побідних клітин не є специфічною ознакою, яку можна використовувати у діагностиці ВРРСС гістологічним методом. Також, для підтвердження причетності ВРРСС до виникнення паталого-морфологічних змін та унеможливлення хибно позитивних результатів, ми проводили ЗТ-ПЛР для виявлення ділянки гену ORF 7 геному вірусу.

Ми дослідили тварин з 32 серологічно позитивних за ВРРСС господарств України. У тварин та абортованих плодів 11 з 32 господарств, що досліджувались, виявили характерні цитопатичні зміни в тканинах легень, тимусу, мозку та генетичний матеріал збудника в тканинах легень, тимусу та плаценти. Результати наших досліджень вказують на можливість та доцільність використання паталого-морфологічного дослідження для диференційної діагностики ВРРСС у складних клінічних випадках. Проте слід наголосити про відсутність певних паталого-морфологічних змін, що вважаються, за раніше опублікованими даними, класичними для РРСС. Враховуючи цей факт, необхідним є виключення наявності молекулярно-біологічних аспектів різності патогенезу ВРРСС, що циркулює в Україні з раніше дослідженими штаммами.

Лаборатория гистологии
Лаборатория гистологии